Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tuben är framtiden

Karin E Jansson

I morse hittade jag denna nytänkande produkt. Tub-Yoggi. Får mig att känna mig som en äventyrare, en kvinna på uppdrag som klättrar i berg och som svingar sig i lianer. När hunger kommer över mig plockar jag bara fram min lätthanterbara tub med yoghurt. Sedan klämmer jag i mig den i motljus och med rak hållning. Tidssparande och framför allt - får mig att känna mig speciell. Nästan så jag skulle vilja ha ett special-bälte där jag kunde haka fast min tub. Med en robust karbinhake.

Frågan som naturligt kommer nu är, varför görs inte all mat i tub? Jag vet att det är möjligt. Jag kan mycket väl tänka mig att äta puréad limpmacka om det innebär att jag också kan haka fast den i mitt bälte. Vilken mat önskar ni se i tub? Jag kommer under dagen se över patentmöjligheterna.