Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

små små mord

Karin E Jansson


I helgen ramlade jag över något alldeles fantastiskt fint.Och smått.Och ruskigt!!Javisst, det handlar om mord!Frances Glessner Lee heter kvinnan bakom arbetet. En kvinna med stort intresse av brottsplatser, och av miniatyrer. Själv fick hon aldrig studera på universitet, men var en kvinna med huvudet på skaft, och med öga för detaljer. Utifrån riktiga brottsfall skapade hon 18 olika dioraman som sedan kom att bli del i undervisningen vid Harvards institution för rättsmedicin.

Allt finns att beskåda i boken The Nutshell Studies of Unexplained Death Av Corinne May Botz.

Läskigt och fint på samma gång, en kittlande kombination!