Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

sista dagen

Karin E Jansson

Igår arbetade jag min sista dag från arbetet jag självvalt sagt upp mig ifrån. 14 år, nästan halva mitt liv, har jag arbetat där, och sista dagen var därför lite lagom melankolisk. Men nu får jag tre arbetsfria dagar i veckan, dagar jag inte haft på länge, och hur de används återstår att se. Jag känner mig upprymd. Det firades med såhär:

En ensam bakelse!


Och på kvällen, hos bästisarna, fick jag blommor, bubblande rosé, och av Lage...


..en lapp...


...som bekräftade det jag nu redan visste. "Bra gjort".