Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

sida vid sida

Karin E Jansson


Igår, på lunchrasten, så droppade det från taken och solen sken, så jag bestämde mig för att lufta mig lite. Min arbetsplats ligger mitt inne i centrum, och som så många andra gånger hamnade jag till slut på Åhléns. Åhléns i Umeå är i en konstant förändring, alltid är det nåt som ska möbleras om. Kanske är det en medveten strategi, kanske är det två kollegor som har en långvarig och infekterad dispyt. Nåväl, plötsligt upptäckte jag att jag befann jag mig på, vad som verkade vara, den så kallade tjockis-avdelningen. Det vittnade skyltdockan om, som såg mer normal ut än mager. Men, där bredvid plastkvinnan, stod ytterligare en docka. Denna i standardmodellen, mager. De hade alltså blandat tjock (läs: normal) och smal!! Jag blev oerhört förvirrad, och upprymd. Såg mig om, sökte andra shoppandes kvinnors blickar, men ingen reagerade nämnvärt. Tjock ihop med smal. Så självklart, och så på tiden!