Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Saker på mitt huvud del 3

Karin E Jansson


Den tredje saken på mitt huvud blev en en gåva jag fått i helgen.Harriet, en av Samuels kompisar visar sig läsa min blogg, och när hon ramlat över denna tingest så hade hon tänkt Karin.Jag blev helt överlycklig!Att associeras med en porslinspudel är fint!