Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Saker på mitt huvud del 2

Karin E Jansson

Saker på mitt huvud del 2: en sko.
Ja, detta blev slutresultatet av Lisa och Samuels vision, när de skulle skapa ett tävlingsbidrag till en fototävling. Den bultande huvudvärken jag vaknade med dagen efter förstår jag nu kan ha ett samband med att jag balanserade en sko på huvudet en hel dag. Men det får vi säga att det var värt.