Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Saker på mitt huvud del 1

Karin E Jansson

Något Sirpa har lärt mig är att uppskatta fåret Shaun. Annars får jag lätt andnöd av barnprogram, men fåret Shaun är riktigt underhållande. Idag var Sirpa sjuk, och jag gick hem tidigt från jobbet för VASB, vård av syskonbarn. Med mig hade jag ett exemplar av hennes idol.


Succé!


Sen lekte vi med presentsnören.


Fikade pärlor.


Och riktigt fika.


Och en miljon till saker hann vi med.


Hej då!