Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

rymligt

Karin E Jansson

En liten portmonä har jag skaffat mig. Blått skinn.


Och röd inuti. Ryms det egentligen nånting i en sån liten portmonä? Vi testar!


Pengar, ja det ryms då minst 68 kronor.


En hel näve med strasssmycken går i.


20 stycken topz. Det är praktiskt. Och man kan ju topsa nästan allt.


Lilla enögde hunden Margit, ja hon ryms.


Ett Essie nagellack får plats utan problem.


Och tre stycken kex. Såna med salt på.


Sirpa ryms, om hon sitter ner.


Halva Slayer kan man få med sig.


Ska jag våga?....Nej, en skvader ryms inte. Där tog jag mig vatten över huvudet.