Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

reviderad världsuppfattning

Karin E Jansson


Igår hände något som för evigt förändrar allt jag tidigare trott och inte trott på. Senast igår hörde ni mig säga att jag inte tror på något som inte är vetenskapligt bevisat. Idag vet jag inte vad jag ska tro.


Men mina egna sinnen, och suddiga bilder i min mobilkamera visar att ja, spöken finns! De har randiga undertröjor, chokladsås runt munnen, snubblar runt och skriker mitt namn, Moooster!!!