Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nej, alla dagar är våra dagar

Karin E Jansson

Internationella kvinnodagen. Heja tjejer, osv.


För mig känns det lika avigt som när Halv åtta hos mig hade sin homo-vecka, vad nu sexuell läggning har med matlagning att göra. Och vad innebär det? Att alla andra veckor är för heteros? Men vi bjussar på en homo-vecka, för vi tror på mångfald. Men vi håller dom åtskilda så TV-tittarna inte blir osäkra.
Alla dagar är allas dagar. Och att ropa heja tjejer en gång om året räcker tyvärr inte. Inte för mig i alla fall. Jämställdhet är inget jävla jippo.