Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

neceburk

Karin E Jansson

Nä det här blev ju ingen glad av. Smutsig och sladdrig necessär.


Så jag skaffade en...


...neceburk!


Blir det inte Nobelpris för dessa så skriver jag en arg insändare.
Eller en anklagande och besviken, det brukar bita bättre.


Med titthål.


Förlåt, neceburkhål.


Och som grädde på moset, färgmatchar mina nya solglasögon perfekt.
Typ så bra så att jag måste lägga mig ner och hicka, ni vet.