Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

med intention att såra

Karin E Jansson

När jag idag läste A.M.Os inlägg om anonyma haters i kommentarfältet så knöt det sig i magen. Nu har min blogg inte existerat så länge, men jag har aldrig råkat ut för att någon som läser och kommenterar haft för intention att såra. Skulle det hända vet jag inte hur jag skulle reagera. Att få kritik och påhopp har hänt mig flertalet gånger i mitt liv, dock aldrig med den grovhet och i den omfattning som man ser här och var i flertalet bloggars kommentarsfält. Och att möta påhopp i verkliga livet handlar ju just om att möta, med en chans att bemöta. De som lämnar såna här illaluktande spår efter sig på www verkar ju inte ha som syfte att skapa debatt, utan har som intention att såra och trycka ner.


Intentionen att såra och trycka ner.


A.M.O. funderar över vilken utdelning detta kan ge dom som praktiserar fenomenet. Jag undrar jag med, men vågar samtidigt knappt tänka på det.