Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

lemonyfresh

Karin E Jansson

Tänk er att ha tiden och stålarna att pressa sina egna citroner till uppfriskande lemonad. Det har inte jag. Kanske när jag är pensionär, men tills dess tycker jag Kiviks Citrus dryck funkar fint.


Fast egentligen dricker jag den som regel direkt ur paketet. Men i detta fall gjorde sig ett glas bättre på bild. Klirr klirr.