Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kontraster

Karin E Jansson

Idag har jag köpt present i en liten ask, gjort ett grattiskort och lockat håret, för ikväll är det födelsedagskalas. Men nu sitter jag i en bil, på väg till en annan stad, för att vara med en gammal människa vars kropp nu vill ge upp. Livets kontraster är oundvikliga.