Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kärleksförklaring

Karin E JanssonI Publisher gömmer sig en hemlig värld, som den hemliga trädgården i Frances Hodgson klassiker. Där kan du stänga in dig i timmar, isolerat från omvärldens sus och dus, och transportera dig själv tillbaka till tidigt 90-tal, och till en plats där alla kan bli mästare på grafisk formgivning. Här finns allt du behöver för ett tillfredsställt psyke. Det finns linjaler, cirklar, fyllnadsfärd, raka linjer och fonter. För den krävande finns möjligheten att transportera med sig extra typsnitt i fickan, och börjar du sakna utsidan finns möjligheten att Infoga -> Bildobjekt -> Från fil. Om en assymetri på millimetern oroar din själ kan du enkelt beskära, och om en relation blir ansträngd - Alt+Shift+F6. I Publisher är allt möjligt.

K.E.J + .pub = SANT