Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

jag har blivit överfallen!!

Karin E Jansson

Jag vaknade igår i en pöl av blod och med armen bultande av smärta. Jag hade blivit överfallen! Titta här: Helt klart ett bett. Jag gjorde snabbt en jämförelse med han som låg bredvid mig och sov, men bitmärkena matchade inte. Tur var väl det. Så jag började fundera över vem överfallaren var. Kvällen innan hade jag umgåtts med ganska många djur, och en av dom måste ju rimligtvis vara den skyldiga. Jag har därför, utifrån mina minnesbilder, skapat signalementsbilder, och anser att alla fem bör efterlysas och förhöras så den här olyckliga historien kan lösas. Känner du igen någon av dessa varelser? Kontakta mig på karin.elisabet.jansson@gmail.com. Hittelön är en maräng. Svara innan dagen är slut, annars är risken stor att marängerna är uppätna.