Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ja, när han ändå var i farten.

Karin E Jansson


Ja, nu är ju detta egentligen inte en kattblogg, men när de små liven löser livsmysterium så måste man ju ge dom det utrymme de förtjänar.För när jag kom hem från jobbet idag så var Lille-Prins upptagen med att krafsa under spisen. Jag assisterade med en pinne, och titta vad vi hittade:Alla de gummiband som mystiskt försvunnit genom åren! Plus en hel del damm och makaroner. Baronen var äcklad men fascinerad.


Photobucket
Och Lille-Prins jublade.