Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

hårig

Karin E Jansson

Att det är en dålig idé att gå till sängs med blött hår, ja det lärde man sig redan på 1400-talet. Idag får jag ta konsekvenserna av att ha trotsat denna grundval i hårologi. Gradvis under natten har mitt hår expanderat likt en deg på jäsning.


Kanske går det att rädda med en rosett?
Nej.