Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ge och få

Karin E Jansson


För varje kommentar jag får jublar jag. En bekräftelse på att nån läser det jag skriver.Men när jag läser andras bloggar så låser det sig. Så fint! vill jag skriva, eller fniss, eller du är bra. Men det skulle bara vara fjantigt säger jag till mig själv, och låter bli. Prestationsångest i kommentarsfälten. Måste vara smart, och när jag inte lyckas låter jag bli. Men nu bestämmer jag mig för att sluta med det påfundet. Räkna med att era kommentarsfält kommer fyllas av primitiva yttringar. Glurgh, fniss, hoho, heja!