Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

frihet och 3000 strasstenar

Karin E Jansson


I morgon börjar den. Min första lediga helg! Uppsägningstiden är slut och jag är en arbetsfri kvinna. Planen är egentligen helt luddig, men i en påse har jag 50 nyinköpta färgpennor, åtta rullar sidenband, 3000 strasstenar, ett limstift och frihet.