Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

förnöjdsamheten på Paddan

Karin E Jansson


Min mamma besitter många fina egenskaper. Hon kan bli arg, ifrågasätta, trösta, inspirera och vårda. Men med en grundläggande förnöjdsamhet konstant närvarande. Bilden ni ser ovan visar en familjesemester gone bad. Paddan i Göteborg, stort missnöje i tre fall av fyra. Men mamma är förnöjsam. Och nu i efterhand, nästan 20 år senare, så minns jag turen med Paddan med glädje, för hennes förnöjsamhet räcker för oss alla. Det syns ju.
Och ps, det är fritt fram att håna min frisyr.