Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ett plåtskrin i källaren

Karin E Jansson

Vi ska få en ny kollega till vårt kontor, och i samband med att vi ska inreda hennes kontor så var jag ner i källaren för en inventering. Källaren i den här byggnaden är ganska läskig och luktar mögel, så man dröjer sig inte kvar mer än nödvändigt. Pärmar och mappar hittade jag dock, och något alldeles fantastiskt...



...ett mystiskt skrin! Dammigt och gammalt i svart plåt.



Längst upp låg ett gammal fotonegativ, på ett fint och lite sorgligt hus.



Och sedan allt detta! En hel livshistoria i ett litet skrin!



Bland annat en bok med noteringar över alla utgifter, hårvatten för mer än tio kronor!



Och slutligen, ett testamente. Ida Eugenia Wiklund. Kanske vet du vem hon var?