Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ett fint sätt att vakna

Karin E Jansson


Ofta behöver jag inte väckarklockan för att vakna på morgonen.


Istället vaknar jag av ett djungelskrik och kraschen av nåt som rasar.


Som en låda med garnnystan eller en gardin.


Den skyldige är alltid densamme.


Lille-Prins Kattis Mandarina.


Och så slingrar han sig likt en boaorm.


Tar ett fast grepp om mitt ben.


Tar sats.


Och smakar lite.