Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En närmare titt

Karin E Jansson

En närmare titt på berlockarmbandet, efterfrågades.

Från vänster till höger:
En liten spelautomat som faktiskt fungerar, en rosa emaljgris, en nyckelpiga och ett helgon.


En fyrklöver i en bubbla, en väckarklocka, och en halv avokado. Mmmm, avokado.


En terrier bakom glas, en skattkista, en hand och slutligen en papegoja.


Fastnar gärna i stickade tröjor - snyggt och opraktiskt.