Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En bakelse, inte två, tack.

Karin E Jansson

Idag är en dag då det ter sig ytterst rimligt att, efter avslutad arbetsdag, köpa med mig en bakelse hem. Samuel arbetar kväll, och kommer således inte vara hemma, och även om han hade varit det så hade han inte velat ha nån bakelse. En egenhet han har. Så frågan är nu, ska jag våga gå in på konditoriet och be om en bakelse. Jag skulle givetvis kunna köpa två, för att bekräfta att jag har åtminstone en vän, och sedan äta upp den andra vid ett senare tillfälle. Men kanske fyller det en funktion för mitt psyke, att våga köpa en bakelse, då en bakelse faktiskt är vad jag vill ha. Jo, jag gör det! Heja heja mig!