Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Efterlysning

Karin E Jansson


Har du sett denna lampa? Var finns den att köpa?
Jag såg den ikväll i en lägenhet, när jag på väg till Statoil kollade in genom alla fönster jag passerade. Jag fotade den med min mobil, men den fastnade dåligt på bild, därav illustrationen i paint. Jag skulle vilja säga att den är gjord av glas, och är ca 30 cm hög. Den befinner sig längst med Storgatan, men jag vågar inte specificera närmare, då det skulle gränsa till trakasserier mot lampans ägare. Kanske känner du igen den? Vet du vart den går att köpa? Om den är väldigt dyr behöver du inte berätta, för då får det vara.