Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

det ordnar sig

Karin E Jansson


Fjantiga världsliga ting resulterade i att jag kom hem från jobbet med ihopdragna ögonbryn, slängde väskan i väggen och sparkade av mig stövlarna ända in i köket. Blöt om fötterna var jag också. Vattnet fick brusa i kranarna och jag sjönk ner under ytan. Det är en sådan annorlunda värld där under, det hade jag glömt. Dovt, långsamt, och bara de egna hjärtslagen som sällskap.När jag slog upp ögonen stod Samuel där. Lille-Prins satt bredvid. Det ordnar sig, sa Samuel. Samma ord som jag har sagt till honom med sann övertygelse tusen gånger. Javisst är det så, svarade jag.