Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det här blev ju olyckligt

Karin E Jansson

Den som saknar vänner skapar vänner. Ett ordstäv som summerar svensk världsuppfattning, och vars ursprung kommer ifrån imorse, då jag insåg att jag skulle arbeta ensam i butiken idag.


Jamen hej, tjena. Jaha, säger ni det. Intressant. Hmm, jaa. Vadå? Förolämpar du mig?Oj då, det här blev ju olyckligt.


Det är viktigt att alltid återställa ordningen. Även när det gäller pappers-vänner.