Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

det dåliga

Karin E Jansson


Det finns något negativt med att älska prylar. Att vara slav under konsumtionen, gissar kanske nån. Nej nej, det negativa är...


Photobucket
...dammet!! Damm är fult men älskar också prylar.Inte ok!Och en enorm kraftansträngning, och två minuter senare, rent och fint och färgsorterat!