Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

darra ut

Karin E Jansson

I morse var jag arg, så arg att jag skakade. Inte arg på ett fenomen, utan på ett litet antal människor. Människor som gjort mig ledsen och besviken. För att samla mig skrev jag ett inlägg. Långt och argt. Ville publicera, men vågade inte. För vad händer om de som jag är så arg på läser det. Så konstigt. Vad skulle egentligen vara syftet med ett sånt inlägg? Få medhåll att jag har rätt? Det vet jag ju redan att jag har. Vet ni vad jag gjorde? Inlägget blev ett brev, som nu är skickat till berörda personer. Nu darrar jag i hela kroppen, men jag tror att det var ett darrande som behövde darra ut.
(vad bilden har med saken att göra? nä, jag tyckte bara den var snygg)