Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

all killer

Karin E JanssonSamuel har en såsteori, som jag tror han tillämpar på livet i stort. Idén är att en sås som är god kan blandas med vilken som helst annan sås som också är god, för att tillsammans skapa en ännu godare sås. Jag har känt mig tveksam, och har inte ens velat pröva såsteorin. Men återigen, som så många gånger de senaste dagarna, har jag nu reviderat min uppfattning. Anledningen är Sharktopus. Half shark, half octopus, all killer! Nu har jag visserligen inte sett filmen ännu, men jag tycker att detta i teorin är en succé.