Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

akvarell, jo det är sant!

Karin E Jansson

Jag vill gärna se mig själv som en fördomsfri kvinna, men en fördom jag dragits med hela livet är den att akvarellfärger är fåniga. Mesiga, blaskiga och självömkande martyrer. Ja ni hör! Så nu har jag utmanat mig själv, köpt en uppsättning akvarellpennor, och illustrerat två av våra vanligaste ordspråk.

Och såklart, som med de allra flesta fördomar, så har jag insett att jag haft fel, akvareller är coola. Ehrm.. Fast det är inte fel att kombinera dom med tusch, mångfald ni vet.