Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

50-50

Karin E JanssonHela kvällen har jag nu suttit vid data-maskinen och kämpat med att konvertera mina bilder på bloggen till ett större format. Ungefär en hundradel gissar jag är gjort, och nu känner jag mig både som den bruna apan och den vita apan. Ganska exakt 50-50.