Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

50-50 igen

Karin E Jansson50%. Det är så mycket jag arbetar, och får lön för. Men från och med idag blir jag diciplinerad.
50% blir nu arbete jag inte får lön för. Jag ska skapa en portfolio. Det kommer bli tokigt spännande att se vad den fylls med. Och ekvationen känns helt perfekt.