Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

that's professor to you

Karin E Jansson

Åh nej! Ledaren till eftermiddagens data-kurs för nybörjare uteblir. Jag blev tillfrågad om att hoppa in som ersättare, och tackade ja eftersom jag inte vet hur man säger nej. Jag börjar nu bli riktigt nervös, och kommer dessutom behöva prata engelska eftersom det är en grupp invandrare med bristfälliga svenskakunskaper. För att snabbt öka min trovärdighet som dataproffs har jag tillverkat två par glasögon (nej, jag hinner inte åka hem och hämta mina riktiga). Vilka ser mest proffsiga ut, de vita stora, eller de mer diskreta ljusgröna? Snabbt svar önskas.