Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Söndagsbrunch

Karin E Jansson

Oftast umgås man ju med sina vänner på kvällstid. Men när scheman hela tiden krockar, så är en söndags-brunch perfekt. Det tyckte Jocke och Amanda också.


Baronen övervakade så att apelsinerna pressades på ett korrekt sätt.


Glas och muggar dukades fram.


Och jellybeans. De kommer aldrig ta slut.


Amanda hade kommit med nybakt bröd. Det måste vara den största lyxen!


Själv hade jag på egen hand bakat biskvier.


Ja okej då, jag hade köpt biskvier.


Jocke berättade om Georgien. Det verkar vara ett bra land.


Till slut vågade sig även Lille-Prins fram, det var nog klirrandet i karamellskålen som gjorde tricket.


Baronen hade sedan länge parkerat sig i Amandas famn. Amanda är helt tokigt förälskad i Baronen, och Baronen i henne.


Och jag i Samuel! Sedan blev det dags för Samuel att bege sig till arbetet.


Själv kommer jag ägna resten av söndagen i soffan, med ett roligt projekt, och med TV:n som sällskap. Vi kommer bra överens jag och TV:n.