Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Shoot!

Karin E Jansson


För några månader sedan undrade jag om ni hade frågor till mig, typ fråge-stund. Jag fasade att erat svar skulle vara "eh, näe", men det var faktiskt många som undrade om ditt och datt. Initialt handlade min blogg enbart om envägskommunikation, kanske beroende på att det typ bara var min kille och min mamma som läste den, men med fler läsare har jag verkligen kommit att uppskatta tvåvägskommunikationen. Och jag är nyfiken på er! Vad vill ni berätta om er själva? Finns det något ni undrar om mig? Eller har ni nåt råbra tips som ni vill dela med er av? Shoot!