Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Så sköts en firma

Karin E Jansson

Nu är jag hemma från personaldagarna!


Vi har diskuterat ekonomi. Och ätit.


Vi har gjort avstämning för 2010. Och sen ätit lite mer.


Vi har avklarat målsättningen för 2011. Och fikat lite.


Och teambuilding. Varför inte över en god middag?


Lite paj på det.


Och jag har sovit gott, mina grannar höll sig lugna.