Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

plötsligt händer det!

Karin E Jansson

Följande skildring är en efterkonstruktion. Allt har dock hänt på riktigt, och det är både väskan och kvinnan på bilderna som har skrivit brevet.

Men va fasiken, ska det vara så svårt att hitta en bläckpenna i det här hushållet, skrek kvinnan (inombords).


Jag får väl leta i avgrundshålet (läs: väskan) muttrade hon tyst för sig själv.


Hennes hand vispade runt i mörkret, stack sig på en brosch, kämpade sig igenom kvitton, och mötte till slut nåt oidentifierbart. Plötsligt kom minnena tillbaka. Den där eftermiddagen för länge sedan, då hon köpt en dosa snus, och på slump plockat på sig nåt mer för att komma upp i kioskens minimi-belopp för kortköp.


Ring Pop. Strawberry Splash.


Hon slet upp förpackningen.


En gnistrande röd diamant på hennes ringfinger.


Strawberry-licious!