Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mus-Olle

Karin E Jansson

Igår frågade jag Samuel, du, när vi gifter oss, vart ska vi åka på bröllopsresa? Inte England i alla fall, tyckte Samuel, så sjukt äckligt. Jaha, eh, va, svarade jag. Men Mus-Olles då? Ja! Till Mus-Olles ska vi!

Mus-Olle kom in i mitt liv bara för något år sedan via jobbets regionsövergripande ekonomiassistent, Mats. Jag vet inte hur Mats kom in på det, men den berättelse han så målande beskrev för mig fick mig att bli eld och lågor. Mus-Olle föddes 1874 som Per-Olof Nilsson. Trots att han aldrig lämnade Jämtlands gränser kom han att uträtta stordåd av bibliska proportioner. Han var en man som levde enkelt och vars favoriträtt var "brö´sull", dvs en blandning av mjölk, hårt tunnbröd och sylt. Namnet Mus-Olle kommer dels från att han var väldigt duktig på att stoppa upp möss, men främst kommer det från hans självgivna titel; museiintendent.

Om ni är likadana som jag, ja då har ni en låda där ni förvarar allt sånt som ni inte vet var ni ska lägga. Säkerhetsnålar, trådrullar, en snygg förpackning och diverse skräp. Sådant var det som Mus-Olle fyllde sitt museum med. Han livnärde sig mest på fiske och dagsverken. Den fisk han tog upp ur Alsensjön såldes eller byttes mot föremål i gårdarna. Tiden upptogs till största delen av att samla. På en cykel med stor pakethållare fram trampade han runt Alsensjön på spaning efter förpackningar, bruksföremål eller något av naturens under. Han var en man som, med mina ord, satte kvantitet före kvalitet. 23000 förpackningar är lite av det som går att beskåda i museet, som idag drivs att Ytterås Hembygdsförening.

Mus-Olles Museum finns i Ytterån, beläget efter E14 ca 35 km väster om Östersund och ca 65 km öster om Åre. Entré 75:-.

Vi ba gör det!