Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Modell-promenad

Karin E Jansson

Idag valde jag att ta ut några timmar komp, för att vara med Sirpa som är sjuk och skruttig. Trots feber och otäck hosta bönade hon och bad att vi skulle gå in till stan. Men vi har ju inget ärende, tyckte jag. Coca Cola tyckte hon. Så det blev en kort promenad till Pressbyrån. Sirpa fick bli buren hela vägen, och på vägen tillbaka gick vi in till Samuels jobb, där han var mitt emellan två plåtningar. Så vi fick smyga in i studion och modella lite. Jag tycker vi skötte oss bra! Nu sover lill-trollet, och jag dricker upp Colan som blev kvar.