Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kallt om kinderna men varmt i hjärtat

Karin E Jansson

Idag frös jag.

Och Mary också.


Varje morgon ringer Mary, nu är jag på gång, nu kan du gå ut. Vi börjar arbetet samma tid, och ska åt samma håll. Ungefär åtta minuter tar promenaden, så vi får prata snabbt. Avklara allt som hände kvällen innan, vad som ska hända idag, fråga om råd, ge råd, och ibland nåt skvaller. Och när Mary går in till sitt jobb, och jag fortsätter de 300 metrarna till mitt jobb, så har jag vaknat till, och även om kinderna är kalla så är hjärtat varmt. Jag behöver min tvillingsyster.