Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag gör det!

Karin E Jansson

Så många fina tips jag fått av er! Ja, om vad fasiken jag ska syssla med alltså. Professionell orienterare faller dock på att jag har väldigt svårt för fysisk ansträngning. Men alla andra tips, det som handlar om att utveckla det som Karins Konstgrepp handlar om, att skapa mer, upptäcka mer, pyssla mer och blogga mer...

...jag gör det!
Mest troligt kommer det ju inte generera några slantar, men det är ju så himla roligt!! Och det är väl dags att jag lägger in den aspekten mer i min livsplan, det ska vara roligt!