Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Inget till spillo

Karin E Jansson

När jag gjorde min kanin-ring var det många av er som tyckte att även kroppen skulle användas till nåt. Ert ord är min lag!


Jag gröpte ur den, och fyllde med strass.


Två stycken tentakel-ögon.


Och rosa läppar.


Det blev en läpp-hare.


Den visade sig vara helt skogstokig.


Så jag pysslade även ihop en bur. Läpp-harar måste förtjäna sin frihet.