Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Idag blev jag knivad

Karin E Jansson

Vårtan på hakan är nu tillintetgjord. Jag är svag och mörbultad.

Nä jag skojar bara, bandage och viloläge var inte nödvändigt. Såhär gick det till:

Vi begav oss till Umedalen. Samuel var med som sällskap och fotograf.


Läkarhuset Norr, byggnad M7.


Jag var inte ett dugg nervös, men låtsades för att detta ska framstå som mer spännande än vad det egentligen var.


Här fick jag ligga.


Ditt och dutt.


Apparat.


Sen var Samuel tvungen att lämna rummet, för att undvika att svimma och stjäla allt fokus.


En spruta, en skalpell, lite nål och tråd och ett plåster senare...


...och vårtan var borta.
Om en vecka tas stygnen bort, då börjar mitt nya liv. (OBS! skämt, eller?...)