Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En speciell dag idag.

Karin E Jansson

Jag vaknade i morse och hade nåt på känn. Visst var det nåt särskilt med denna måndag? Jag bläddrade fram 14:e februari i min almanacka för att se om jag hade gjort nån anteckning. Jomen visst, det visade sig vara...

...Knäckstrut-dagen!


Det var Karl XII som introducerade knäckstruten för svensken, då han i samband med en party-resa importerade den från Turkiet. Knäckstruten har tjänat många funktioner i det svenska samhället, på 20-talet fungerade den som ett straff, på 50-talet var den mer av ett politiskt uttrycksmedel, och idag ser vi den som ett snask.Jodå!