Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En mycket talande bild.

Karin E Jansson

Tänk vad en bild kan säga mycket. Den här säger:
Jag har tagit en paus i arbetet.
Jag har ett hår som lever ett eget liv.
Jag har skaffat en ny kamera-app till mobilen.
Jag har hittat chokladfingrar i fika-rummet.
Jag trodde att jag med hjälp av två choklad-fingrar skulle kunna få till ett V-tecken.
Jag kunde inte få till ett V-tecken, och var därför tvungen att skriftligt beskriva min intention.
Shit, chefen kommer. b6fflufjkvdf'as''--+