Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Såhär ser jag ut

Karin E Jansson

Såhär ser jag ut när jag är arg. Mycket är jag bra på, men att bli riktigt arg, det är jag riktigt dålig på. Jag blir ledsen, och tyst, lägger mig under täcket och andas försiktigt. Konflikträdd kallas det visst.


Mary tyckte det fanns bättre sätt, och berättade över en kopp te.


Och förutom att vara bästa systern, så besitter hon även förmågan att bli arg.


Och så förstår hon vikten av blodsocker när nån är ledsen.


Och att ibland måste man inte välja.
Och efter vår stund på Nya Konditoriet var jag argare än någonsin. Skönt! Då kan jag göra nåt av det.


Vi promenerade hem till henne, och möttes av detta.


I hissen på vägen hem, ett leende. Med en syster, en systerdotter och en bakelse eller två så kommer man långt.