Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

professionellt pillad

Karin E Jansson


Jag arbetade intensivt, men vid lunch var ögonlocken tunga, så tunga. Jag behövde rekreation. Och vad är bättre rekreation än att bli professionellt pillad i håret. Jag hittade en ledig tid, slog mig ner och slöt mina ögon. När jag öppnade dom igen hade jag lugg och väldoftande hår. Värt varenda krona.