Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Pannlugg, you can't hold me down!

Karin E Jansson

Inatt vaknade jag kallsvettig. Jag klappade mig själv på pannan, jo drömmen stämde, lugg!!
Vad har jag gjort?! Jag har tappat all förmåga till frisyrvariation. Pannlugg är pannlugg liksom. Den bara sitter där och kräver sin plats kompromisslöst och skoningslöst. Vägrar flytta på sig, som en tjock bulldog på finmattan.

När jag sedan steg upp började en serie experiment. Pannluggen skulle nämligen inte få tämja mig till en en-frisyrs-kvinna.


Glamourös snelugg


Rockig techno


Shih Tzu


Orientalisk


Massmördare


Pannlugg, you can't hold me down.